บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ทีมผู้บริหาร

Mr. Kraisorn Chongcharoenpornsuk

Managing Director

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Patrick Fassnacht

Executive Director

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Valika Chongcharoenpornsuk

General Manager

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Manuel Pfitzer

Overseas Development Manager

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input