บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

CHANA BHUM V.672S  ANL WENDOUREE V.099

 24/02/2018

 25/02/2018

25/03/2018 

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

CHANA BHUM V.672S

 ANL WENDOUREE V.099

 24/02/2018

25/02/2018 

16/04/2018 

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

HORAI BRIDGE V.082S

MOL GUARDIAN V.751S

24/02/2018

25/02/2018

29/03/2018

K.LINE

T1 : 0251

SYDNEY

HORAI BRIDGE V.082S

MOL GUARDIAN V.751S

24/02/2018

25/02/2018

26/03/2018

K.LINE

T1 : 0251

MELBOURNE

HORAI BRIDGE V.082S

MOL GUARDIAN V.751S

24/02/2018

25/02/2018

23/03/2018

K.LINE

T1 : 0251

ADELAIDE

HORAI BRIDGE V.082S

MOL GUARDIAN V.751S

24/02/2018

25/02/2018

28/03/2018

K.LINE

T1 : 0251

FREMANTLE

HORAI BRIDGE V.082S

MOL GUARDIAN V.751S

24/02/2018

25/02/2018

22/03/2018

K.LINE

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

HORAI BRIDGE V.082S NYK VENUS V.055W 24/02/2018 25/02/2018 01/04/2018

K LINE

T1 : 0251

ROTTERDAM

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 24/03/2018

K LINE

T1 : 0251

ANTWERP

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 30/03/2018

K LINE

T1 : 0251

HAMBURG

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 27/03/2018

K LINE

T1 : 0251

LE HAVRE

CHANA BHUM V.672S CMA CGM AMERIGO VESPUCCI V.103FMW 24/02/2018 25/02/2018 24/03/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

SITC LIAONING V.1803N

24/02/2018

28/02/2018

05/03/2018

SITC

T2 : 0252

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR SANGIR V.385S

21/02/2018 22/02/2018 25/02/2018

PENEX 

T1 : 0251

SINGAPORE 2

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.082S

24/02/2018 25/02/2018 28/02/2018

PENEX 

T1 : 0251

KLANG

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.082S

24/02/2018 25/02/2018 02/03/2018

WAN HAI

T1 : 0251

JAKARTA

BANGKOK

SITC HAIPHONG V.1810S

23/02/2018

27/02/2018

02/03/2018

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC BANGKOK V.1803N

23/02/2018

27/02/2018

08/03/2018

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM INTERACTION V.170N

22/02/2018 23/02/2018 01/03/2018

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

WAN HAI 175 V.N005

27/02/2018 28/02/2018 05/03/2018

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

CHANA BHUM V.672S

XIN HONG KONG V.024W

24/02/2018 25/02/2018 21/03/2018

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

WAN HAI 225 V.N308

22/02/2018 23/02/2018 05/03/2018

WAN HAI

T2 : 0252

KEELUNG 2

BANGKOK WAN HAI 175 V.N005 26/02/2018 28/02/2018 10/03/2018 WAN HAI T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC BANGKOK V.1803N 24/02/2018 27/02/2018 02/03/2018 SITC T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK ORIENTAL BRIGHT V.1712N 24/02/2018 25/02/2018 05/03/2018 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC SHANGHAI V.1803N 20/02/2018 22/02/2018 27/02/2018 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18002N

23/02/2018 25/02/2018 10/03/2018

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18002N

23/02/2018

25/02/2018

10/03/2018

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18002N

23/02/2018

25/02/2018

08/03/2018

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18002N

23/02/2018

25/02/2018

07/03/2018

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18002N

23/02/2018

25/02/2018

09/03/2018

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

HORAI BRIDGE V.082S

MOL COSMOS V.061S

24/02/2018

25/02/2018

18/03/2018

OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

HORAI BRIDGE V.082S

MOL COSMOS V.061S

24/02/2018

25/02/2018

16/04/2018

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

HORAI BRIDGE V.082S

MOL COSMOS V.061S

24/02/2018

25/02/2018

20/03/2018

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

HORAI BRIDGE V.082S

MOL COSMOS V.061S

24/02/2018

25/02/2018

06/04/2018

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

AARHUS

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

COPENHAGEN

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

OSLO

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

STOCKHOLM

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 03/04/2018

K LINE

T1 : 0251

GENEVA

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

ZURICH

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

BERNE

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

LAUSANNE

HORAI BRIDGE V.082S COLOMBO EXPRESS V.078W 24/02/2018 25/02/2018 06/04/2018

K LINE

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI JAKARTA V.086E

23/02/2018

26/02/2018

19/03/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

SINAR SOLO V.785S

ARTHUR MAERSK V.808W

22/02/2018 24/02/2018 26/03/2018

HMM

B5 : 2815

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input