บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

NANTA BHUM V.415S SEASMILE V.031S 29/05/2020 31/05/2020

21/06/2020

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

NANTA BHUM V.415S SEASMILE V.031S

29/05/2020

31/05/2020

20/07/2020

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

NANTA BHUM V.415S

KOTA LATIF V.119S 29/05/2020 31/05/2020 20/06/2020

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

NANTA BHUM V.415S

KOTA LATIF V.119S

29/05/2020

31/05/2020

17/06/2020

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

NANTA BHUM V.415S KOTA LATIF V.119S 29/05/2020 31/05/2020

15/06/2020

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

NANTA BHUM V.415S

KOTA LATIF V.119S

29/05/2020

31/05/2020 30/06/2020

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

NANTA BHUM V.415S

KOTA LATIF V.119S

29/05/2020

31/05/2020

19/06/2020

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON 

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 27/06/2020

OOCL

T1 : 0251

ROTTERDAM

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 02/07/2020

OOCL

T1 : 0251

ANTWERP

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 09/07/2020

OOCL

T1 : 0251

HAMBURG

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 02/07/2020

OOCL

T1 : 0251

LE HAVRE

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 28/06/2020

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

INVICTA V.014N 29/05/2020 01/06/2020 07/06/2020

SIAMLINER

T1 0251

SINGAPORE 

BANGKOK

ALS SUMIRE V.1029W 30/05/2020 31/05/2020 03/09/2020

PENEX

T2 : 0252

KLANG 

BANGKOK

CAPE FRANKLIN V.060S

30/05/2020 31/05/2020 05/06/2020 WAN HAI T 1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC PYEONGTAEK V.2020S 28/05/2020 31/05/2020 05/06/2020

SITC

C3:2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC MACAO V.2013N

29/05/2020

02/06/2020

11/06/2020

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM IMAGE V.137E 28/05/2020 29/05/2020 04/06/2020

YANGMING

T 1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

WHITE DRAGON V.N035 01/06/2020 03/06/2020 08/06/2020

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

NANTA BHUM V.451S

COSCO SHIPPING AQUARIUS V.006W

29/05/2020 31/05/2020 17/06/2020 OOCL

T1 0251

KEELUNG 1

 BANGKOK

YM IMAGE V.137E 28/05/2020 29/05/2020 07/06/2020

YANGMING

T1 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

WHITE DRAGON V.N035 01/06/2020 03/06/2020 12/06/2020

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH1 

BANGKOK SITC KAWASAKI V.2011N 28/05/2020 30/05/2020 02/06/2020

SITC

T2 : 0252

HOCHIMINH2

BANGKOK SITC MACAO V.2013N 30/05/2020 02/06/2020 05/06/2020 SITC T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK SKY ORION V.2007N 30/05/2020 31/05/2020 11/06/2020 SINOKOR T2 : 0252

HAIPHONG

BANGKOK SITC SHANGHAI V.2011N 26/05/2020 28/05/2020 02/06/2020 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS TOKYO V.20005N

29/05/2020 31/05/2020 13/06/2020

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA 

BANGKOK

TS TOKYO V.20005N

29/05/2020 31/05/2020 13/06/2020

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS TOKYO V.20005N

29/05/2020

31/05/2020

11/06/2020

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS TOKYO V.20005N

29/05/2020

31/05/2020

10/06/2020

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS TOKYO V.20005N

29/05/2020 31/05/2020 12/06/2020

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

NANTA BHUM V.415S COSCO SHIPPING ALPS V.014W 30/05/2020 31/05/2020 28/06/2020 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

NANTA BHUM V.415S

NEW YORK EXPRESS V.038W

30/05/2020

31/05/2020 20/07/2020

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

NANTA BHUM V.415S

NEW YORK EXPRESS V.038W

30/05/2020

31/05/2020

01/07/2020

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

NANTA BHUM V.415S

APL SINGAPURA V.0FM4FW1M

30/05/2020 31/05/2020 28/07/2020

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

AARHUS

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

COPENHAGEN

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

OSLO

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

STOCKHOLM

NANTA BHUM V.415S CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY V.0FL6LW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020 OOCL

T1 : 0251

BERNE

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

NANTA BHUM V.415S APL SINGAPURA V.0FM4FW1M 30/05/2020 31/05/2020 12/07/2020 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

YM WREATH V.015E 27/05/2020 31/05/2020 22/06/2020

HYUNDAI

D1-2840

NEW YORK

ARICA BRIDGE V.161S

YM WELLHEAD V.027E 01/06/2020 05/06/2020 09/07/2020 

HYUNDAI

B4-2814


CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input