บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

MITRA BHUM V.104S SHANGHAI TRADER V.007 12/7/2019 14/7/2019

4/8/2019

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

MITRA BHUM V.104S SHANGHAI TRADER V.007

12/7/2019

14/7/2019

3/9/2019

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

MITRA BHUM V.104S

OOCL HOUSTON V.150S 12/7/2019 14/7/2019 28/7/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

MITRA BHUM V.104S

OOCL HOUSTON V.150S

12/7/2019

14/7/2019

31/7/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

MITRA BHUM V.104S OOCL HOUSTON V.150S 12/7/2019 14/7/2019

2/8/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

MITRA BHUM V.104S

OOCL HOUSTON V.150S

12/7/2019

14/7/2019 7/8/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

MITRA BHUM V.104S

OOCL HOUSTON V.150S

12/7/2019

14/7/2019

1/8/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 11/8/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 12/8/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 19/8/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 15/8/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 10/8/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

HORAI BRIDGE V.004N 12/7/2019 16/7/2019 23/7/2019

SIAM LINER

T1 0251

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BANDUNG V.624S 13/7/2019 14/7/2019 17/7/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

CAPE FRANKLIN V.037S

13/7/2019 14/7/2019 19/7/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI HARMONY V.1922S 11/7/2019 14/7/2019 20/7/2019

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC JAKARTA V.1917N

12/7/2019

16/7/2019

25/7/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK YM INTERACTION V.188N

11/7/2019

12/7/2019

18/7/2019

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N023 15/7/2019 17/7/2019 22/7/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

MITRA BHUM V.104S

CSCL GLOBE V.033W

12/7/2019 14/7/2019 31/7/2019 OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

 BANGKOK

YM INTERACTION V.188N 11/7/2019 12/7/2019 21/7/2019

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N023 15/7/2019 17/7/2019 27/7/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC JAKARTA V.1917N 13/7/2019 16/7/2019 19/7/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK PADAIN 4 V.1909N 13/7/2019 14/7/2019 23/7/2019 SINOKOR T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC MACAO V.1915N 9/7/2019 11/7/2019 16/7/2019 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS BANGKOK V.19007N

12/7/2019 14/7/2019 27/7/2019

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19007N

12/7/2019 14/7/2019 27/7/2019

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS BANGKOK V.19007N

12/7/2019

14/7/2019

27/7/2019

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19007N

12/7/2019

14/7/2019

27/7/2019

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS BANGKOK V.19007N

12/7/2019 14/7/2019 27/7/2019

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

MITRA BHUM V.104S

CSCL MERCURY V.063W 12/7/2019 14/7/2019 11/8/2019 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

MITRA BHUM V.104S

CMA CGM ALASKA V.E3ZW1M

12/7/2019

14/7/2019 3/9/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

MITRA BHUM V.104S

CMA CGM ALASKA V.E3ZW1M

12/7/2019

14/7/2019

14/8/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

MITRA BHUM V.104S

APL CHANGI V.N2XW1P23/8

12/7/2019 14/7/2019 23/8/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 27/8/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 27/8/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 27/8/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 27/8/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

MITRA BHUM V.104S CMA CGM LOUIS BLERIOT V.41W1M 13/7/2019 14/7/2019 27/8/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 24/8/2019

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 24/8/2019

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 24/8/2019 OOCL

T1 : 0251

BERNE

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 24/8/2019

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

MITRA BHUM V.104S APL CHANGI V.N2XW1P 13/7/2019 14/7/2019 24/8/2019 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI SHANGHAI V.116E 12/7/2019 17/7/2019 5/8/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

SWANSEA V.929W 12/7/2019 15/7/2019 16/8/2019

HMM

B1 : 2811

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input