บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

promotion-

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

YM HARMONY V.284S ANL WARRNAMBOOL V.139

16/12/2017

17/12/2017

14/01/2018

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

YM HARMONY V.284S

ANL WARRNAMBOOL V.139

16/12/2017

17/12/2017

05/02/2018

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

YM HARMONY V.284S

CPO JACKSONVILLE V.1751S

16/12/2017

17/12/2017

08/01/2018

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

YM HARMONY V.284S

XIN FU ZHOU V.006S

16/12/2017

17/12/2017

13/01/2018

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

YM HARMONY V.284S

XIN FU ZHOU V.006S

16/12/2017

17/12/2017

16/01/2018

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

YM HARMONY V.284S

XIN FU ZHOU V.006S

16/12/2017

17/12/2017

21/01/2018

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

YM HARMONY V.284S

XIN FU ZHOU V.006S

16/12/2017

17/12/2017

15/01/2018

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

26/01/2018

OOCL

T1 : 0251

ROTTERDAM

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054W

16/12/2017

17/12/2017

16/01/2018

K LINE

T1 : 0251

ANTWERP

JAKARTA BRIDGE V.167S

LLOYD DON PASCUALE

16/12/2017

17/12/2017

19/01/2018

K LINE

T1 : 0251

HAMBURG

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054W

16/12/2017

17/12/2017

18/01/2018

K LINE

T1 : 0251

LE HAVRE

YM HARMONY V.284S

APL TEMASEK V.083FMW

16/12/2017

17/12/2017

13/01/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

ANDERSON BRIDGE V.1729N

16/12/2017

20/12/2017

25/12/2017

SITC

T2 : 0252

SINGAPORE 1

BANGKOK

**OMIT**

     

PENEX 

T1 : 0251

SINGAPORE 2

BANGKOK

JAKARTA BRIDGE V.167S

16/12/2017 17/12/2017 20/12/2017

PENEX 

T1 : 0251

KLANG

BANGKOK

YM HARMONY V.284S

16/12/2017

17/12/2017

19/12/2017

WAN HAI

T1 : 0251

JAKARTA

BANGKOK

SITC HAIPHONG V.1740S

15/12/2017

19/12/2017

22/12/2017

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC JIANGSU V.1725N

15/12/2017

19/12/2017

28/12/2017

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM INAUGURATION V.209N

14/12/2017 15/12/2017 21/12/2017

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

WAN HAI 161 V.N302

18/12/2017 20/12/2017 24/12/2017

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

YM HARMONY V.284S

CAPE KORTIA V.004W

16/12/2017 17/12/2017 05/12/2017

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

WAN HAI 222 V.N303

14/12/2017 15/12/2017 25/12/2017

WAN HAI

T2 : 0252

KEELUNG 2

BANGKOK WAN HAI 161 V.N302 18/12/2017 20/12/2017 30/12/2017 WAN HAI T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC JIANGSU V.1725N 16/12/2017 19/12/2017 22/12/2017 SITC T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK HEUNG-A ASIA V.0138N  16/12/2017  17/12/2017 25/12/2017 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC KEELUNG V.1723N 12/12/2017 14/12/2017 19/12/2017 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

INGENUITY V.17003N

15/12/2017

17/12/2017

30/12/2017

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

INGENUITY V.17003N

15/12/2017

17/12/2017

30/12/2017

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

INGENUITY V.17003N

15/12/2017

17/12/2017

28/12/2017

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

INGENUITY V.17003N

15/12/2017

17/12/2017

27/12/2017

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

INGENUITY V.17003N

15/12/2017

17/12/2017

29/12/2017

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

JAKARTA BRIDGE V.167S

MANHATTAN BRIDGE V.012W

16/12/2017

17/12/2017

15/01/2018

OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

JAKARTA BRIDGE V.167S

MANHATTAN BRIDGE V.012W

16/12/2017

17/12/2017

05/02/2018

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

JAKARTA BRIDGE V.167S

MANHATTAN BRIDGE V.012W

16/12/2017

17/12/2017

16/01/2018

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

JAKARTA BRIDGE V.167S

MANHATTAN BRIDGE V.012W

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

K LINE

T1 : 0251

AARHUS

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

K LINE

T1 : 0251

COPENHAGEN

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

K LINE

T1 : 0251

OSLO

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

K LINE

T1 : 0251

STOCKHOLM

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

25/01/2018

K LINE

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

28/01/2018

K LINE

T1 : 0251

GENEVA

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

31/01/2018

K LINE

T1 : 0251

ZURICH

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

31/01/2018

K LINE

T1 : 0251

BERNE

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

31/01/2018

K LINE

T1 : 0251

LAUSANNE

JAKARTA BRIDGE V.167S

NYK VENUS V.054S

16/12/2017

17/12/2017

31/01/2018

K LINE

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI TOKYO V.105E

15/12/2017

18/12/2017

08/01/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

SINAR BANDUNG V.543S

MAERSK ALFIRK V.750W

14/12/2017 16/12/2017 15/01/2018

HMM

B5 : 2815

 

 promotion-

 

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input