บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

166700.jpg

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

YM HORIZON V.297S SEASMILE V.017S 12/10/2018 14/10/2018

11/11/2018

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

YM HORIZON V.297S SEASMILE V.017S

12/10/2018

14/10/2018

03/12/2018

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

YM HORIZON V.297S

KOTA LAMBANG V.202S

12/10/2018

14/10/2018 29/11/2018

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

YM HORIZON V.297S

KOTA LAMBANG V.202S

12/10/2018

14/10/2018

01/11/2018

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

YM HORIZON V.297S KOTA LAMBANG V.202S

12/10/2018

14/10/2018

03/11/2018

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

YM HORIZON V.297S

KOTA LAMBANG V.202S

12/10/2018

14/10/2018

08/11/2018

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

YM HORIZON V.297S

KOTA LAMBANG V.202S

12/10/2018

14/10/2018

02/11/2018

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 17/11/2018

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 10/11/2018

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 16/11/2018

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 15/11/2018

OOCL

T1 : 0251

LE HAVRE

SINAR BIMA V.427S CMA CGM AMERIGO VESPUCCI V.N0RW1P 12/10/2018 14/10/2018 10/11/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

FOB LAEM CHABANG

SITC SHANGHAI V.1825N

10/10/2018 13/10/2018 18/10/2018

SITC

C3:2820

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BIMA V.427S 12/10/2018 15/10/2018 18/10/2018

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

WAN HAI 275 V.126S

12/10/2018 14/10/2018 19/10/2018  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC HAIPHONG V.1832S

11/10/2018 14/10/2018 19/10/2018

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC BANGKOK V.1819N

12/10/2018

16/10/2018

25/10/2018

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

OMIT

 

13/10/2018

18/10/2018

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N011 16/10/2018 18/10/2018 22/10/2018

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

YM HORIZON V.297S

OOCL EGYPT V.018W

12/10/2018 14/10/2018 02/11/2018

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

YM IMPROVEMENT V.165N

11/10/2018 13/10/2018 21/10/2018

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

BANGKOK

NORDMARGHERITA V.N011 12/10/2018 18/10/2018 28/10/2018

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC BANGKOK V.1819N 12/10/2018 14/10/2018 19/10/2018

SITC

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK   - - -   -

BUSAN

BANGKOK PADIAN 4 V.1808N 12/10/2018 16/10/2018 25/10/2018 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC ZHEJIANG V.1829N 09/10/2018 11/10/2018 16/10/2018 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS TOKYO V.18010N

12/10/2018 14/10/2018 27/10/2018

TS LINE

C3:2820

YOKOHAMA

BANGKOK

TS TOKYO V.18010N

12/10/2018

14/10/2018

27/10/2018

TS LINE

C3:2820

KOBE

BANGKOK

TS TOKYO V.18010N

12/10/2018

14/10/2018

25/10/2018

TS LINE

C3:2820

OSAKA

BANGKOK

TS TOKYO V.18010N

12/10/2018

14/10/2018

24/10/2018

TS LINE

C3:2820

NAGOYA

BANGKOK

TS TOKYO V.18010N

12/10/2018

14/10/2018

26/10/2018

TS LINE

C3:2820

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

YM HORIZON V.297S

TALOS V.6-011W

12/10/2018

14/10/2018

11/11/2018

ONE

T2 : 0252

PIREAUS

YM HORIZON V.297S

CMA CGM TITAN V.E1TW1M

12/10/2018

14/10/2018

04/12/2018

ONE

T2 : 0252

BARCELONA

YM HORIZON V.297S

CMA CGM TITAN V.E1TW1M

12/10/2018

14/10/2018

14/11/2018

ONE

T2 : 0252

FOS/MARSEILLE

YM HORIZON V.297S

CMA CGM TITAN V.E1TW1M

12/10/2018

14/10/2018

02/12/2018

ONE

T2 : 0252

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 25/11/2018

OOCL

T 1 : 0251

AARHUS

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 25/11/2018

OOCL

T 1 : 0251

COPENHAGEN

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 25/11/2018

OOCL

T 1 : 0251

OSLO

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 25/11/2018

OOCL

T 1 : 0251

STOCKHOLM

YM HORIZON V.297S COSCO SHIPPING LIBRA V.002W 12/10/2018 14/10/2018 25/11/2018

OOCL

T 1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 20/11/2018

ONE

T2 : 0252

GENEVA

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 23/11/2018

ONE

T2 : 0252

ZURICH

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 23/11/2018

ONE

T2 : 0252

BERNE

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 23/11/2018

ONE

T2 : 0252

LAUSANNE

SINAR BIMA V.427S MOL BREEZE V.026W 12/10/2018 14/10/2018 23/11/2018

ONE

T2 : 0252

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI BANGKOK V.081E

12/10/2018

17/10/2018

05/11/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

SANTA CRUZ V.842W

12/10/2018 15/10/2018 06/11/2018

HMM

B5 : 2815

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input