บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

ScheduleEdit Item

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

DANU BHUM V.414S SEASMILE V.022S 17/5/2019 19/5/2019

9/6/2019

OOCL

T 1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

DANU BHUM V.414S SEASMILE V.022S

17/5/2019

19/5/2019

8/7/2019

OOCL

T 1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

DANU BHUM V.414S

OOCL YOKOHAMA V.142S

17/5/2019

19/5/2019 3/6/2019

OOCL

T1 : 0251

SYDNEY

DANU BHUM V.414S

OOCL YOKOHAMA V.142S

17/5/2019

19/5/2019

5/6/2019

OOCL

T1 : 0251

MELBOURNE

DANU BHUM V.414S OOCL YOKOHAMA V.142S 17/5/2019 19/5/2019

8/6/2019

OOCL

T1 : 0251

ADELAIDE

DANU BHUM V.414S

OOCL YOKOHAMA V.142S

17/5/2019

19/5/2019 13/6/2019

OOCL

T1 : 0251

FREMANTLE

DANU BHUM V.414S

OOCL YOKOHAMA V.142S

17/5/2019

19/5/2019

7/6/2019

OOCL

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 22/6/2019

ONE

T2 : 0252

ROTTERDAM

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 15/6/2019

ONE

T2 : 0252

ANTWERP

SINAR BANDUNG V.618S YM WISDOM V.002W 17/5/2019 19/5/2019 28/6/2019

ONE

T2 : 0252

HAMBURG

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 18/6/2019

ONE

T2 : 0252

LE HAVRE

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 15/6/2019

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

NORDPUMA V.0XS4MN 17/5/2019 21/5/2019 28/5/2019

SIAM LINER

T1 0251

SINGAPORE 1

BANGKOK

SINAR BANDUNG V.618S 17/5/2019 19/5/2019 22/5/2019

PENEX

T2 : 0252

KLANG

BANGKOK

CAPE FRANKLIN V.033S

17/5/2019 19/5/2019 24/5/2019  WAN HAI T1 : 0251

JAKARTA

FOB LAEM CHABANG

SITC INCHON V.1914S 16/5/2019 19/5/2019 25/5/201

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC BANGKOK V.1911N

17/5/2019

21/5/2019

30/5/2019

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK YM INTERACTION V.186N

15/5/2019

17/5/2019

22/5/2019

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N021 17/5/2019 22/5/2019 27/5/2019

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

DANU BHUM V.414S

CSCL MERCURY V.062W

17/5/2019 19/5/2019 5/6/2019 OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

 BANGKOK

YM INTERACTION V.186N 15/5/2019 17/5/2019 26/5/2019

YANGMING

T1 : 0251

KEELUNG 2

 BANGKOK

WAN HAI 175 V.N021 17/5/2019 22/5/2019 1/6/2019

WAN HAI

T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC BANGKOK V.1911N 17/5/2019 21/5/2019 24/5/2019

SITC

T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK PADIAN 3 V.1907N 17/5/2019 19/5/2019 28/5/2019 SINOKOR T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC JAKARTA V.1913N 14/5/2019 16/5/2019 21/5/2019 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS BANGKOK 19005N

17/5/2019 19/5/2019 1/6/2019

TS LINE

T1 0251

YOKOHAMA

BANGKOK

TS BANGKOK 19005N

17/5/2019 19/5/2019 1/6/2019

TS LINE

T1 0251

KOBE

BANGKOK

TS BANGKOK 19005N

17/5/2019

19/5/2019

30/5/2019

TS LINE

T1 0251

OSAKA

BANGKOK

TS BANGKOK 19005N

17/5/2019

19/5/2019

29/5/2019

TS LINE

T1 0251

NAGOYA

BANGKOK

TS BANGKOK 19005N

17/5/2019 19/5/2019 31/5/2019

TS LINE

T1 0251

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

DANU BHUM V.414S

TAIPEI TRIUPMPH V.7-010W

17/5/2019

19/5/2019 16/6/2019 OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

DANU BHUM V.414S

CMA CGM GEMINI V.E3JW1M

17/5/2019

19/5/2019 8/7/2019

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

DANU BHUM V.414S

CMA CGM GEMINI V.E3JW1M

17/5/2019

19/5/2019

19/6/2019

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

DANU BHUM V.414S

APL RAFFLES V.N2HW1P

17/5/2019

19/5/2019 28/6/2019

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

ONE

T2 : 0252

AARHUS

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

ONE

T2 : 0252

COPENHAGEN

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

ONE

T2 : 0252

OSLO

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

ONE

T2 : 0252

STOCKHOLM

SINAR BANDUNG V.618S HENRY HUDSON BRIDGE V.067W 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

ONE

T2 : 0252

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 21/6/2019

OOCL

T1 : 0251

GENEVA

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 24/6/2019

OOCL

     T1 : 0251

ZURICH

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 24/6/2019 OOCL

T1 : 0251

BERNE

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 24/6/2019

OOCL

T1 : 0251

LAUSANNE

DANU BHUM V.414S APL RAFFLES V.N2HW1P 17/5/2019 19/5/2019 24/6/2019 OOCL

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI JAKARTA V.095E 17/5/2019 22/5/2019 10/6/2019

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

FOB LAEM CHABANG

NORTHERN MAGNUM V.921W 17/5/2019 20/5/2019 21/6/2019

HMM

B1 : 2811

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input