บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

โทรศัพท์: +662-439-6808  แฟกซ์: +662-439-6807  อีเมล: center@lls-th.com

"The Partner You Can Trust"

Menu

Schedule

TO : SEA Export DEPARTMENT

FROM : NVOCC DEPARTMENT

 

 

BANGKOK, THAILAND

New Zealand & Pacific Island
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

AUCKLAND

CHANA BHUM V.676S ANL WALWA V.145 21/04/2018

22/04/2018

20/05/2018

OOCL

T1 : 0251

SUVA,LAUTOKA

CHANA BHUM V.676S

ANL WALWA V.145

21/04/2018

22/04/2018

11/06/2018

OOCL

T1 : 0251

Australia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BRISBANE

CHANA BHUM V.676S

BEA SCHULTE V.1817S

21/04/2018

22/04/2018

14/05/2018

K.LINE

T1 : 0251

SYDNEY

CHANA BHUM V.676S

OOCL ANTWERP V.091S

21/04/2018

22/04/2018

11/05/2018

K.LINE

T1 : 0251

MELBOURNE

CHANA BHUM V.676S

OOCL ANTWERP V.091S

21/04/2018

22/04/2018

14/04/2018

K.LINE

T1 : 0251

ADELAIDE

CHANA BHUM V.676S

OOCL ANTWERP V.091S

21/04/2018

22/04/2018

19/05/2018

K.LINE

T1 : 0251

FREMANTLE

CHANA BHUM V.676S

OOCL ANTWERP V.091S

21/04/2018

22/04/2018

13/04/2018

K.LINE

T1 : 0251

Europe
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

SOUTHAMPTON

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 27/05/2018

K LINE

T1 : 0251

ROTTERDAM

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 19/05/2018

K LINE

T1 : 0251

ANTWERP

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 25/05/2018

K LINE

T1 : 0251

HAMBURG

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 21/05/2018

K LINE

T1 : 0251

LE HAVRE

CHANA BHUM V.676S APL VANDA V.0FM0BW1MA 21/04/2018 24/04/2018 19/05/2018

OOCL

T1 : 0251
Intra-Asia
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

MANILA

BANGKOK

ISEACO FORTUNE V.1817N

18/04/2018

21/04/2018

26/04/2018

SITC

T2 : 0252

SINGAPORE 1

BANGKOK

TO BE ADVISED

     

 

T1 : 0251

SINGAPORE 2

BANGKOK

SINAR BANDUNG V.561S

21/04/2018 22/04/2018 25/04/2018

PENEX 

T1 : 0251

KLANG

BANGKOK

CAPE FRANKLIN V.005S

20/04/2018 22/04/2018 27/04/2018

WAN HAI

T1 : 0251

JAKARTA

BANGKOK

SITC HAKATA V.1812S

19/04/2018

22/04/2018

27/04/2018

SITC

C3 : 2820

SHANGHAI

BANGKOK

SITC KEELUNG V.1807N

20/04/2018

24/04/2018

03/05/2018

SITC

T2 : 0252

HONG KONG 1

BANGKOK

YM INTERACTION V.172N

19/04/2018 20/04/2018 26/04/2018

YANGMING

T1 : 0251

HONGKONG 2

BANGKOK

WAN HAI 175 V.N007

23/04/2018 25/04/2018  30/04/2018

WAN HAI

T2 : 0252

JEBEL

YM HORIZON V.284S

CSCL LE HAVRE V.120W

21/07/2018 22/04/2018 02/05/2018

OOCL

T1 : 0251

KEELUNG 1

BANGKOK

WAN HAI 225 V.N310 19/04/2018 20/04/2018 29/04/2018

WAN HAI

T2 : 0252

KEELUNG 2

BANGKOK WAN HAI 175 V.N007 23/04/2018 25/04/2018 05/05/2018 WAN HAI T2 : 0252

HOCHIMINH

BANGKOK SITC KEELUNG V.1807N 21/04/2018 24/04/2018 27/04/2018 SITC T2 : 0252

BUSAN

BANGKOK KMTC PUSAN V.1805N 21/04/2018 22/04/2018 30/04/2018 HEUNG-A T1 : 0251

HAIPHONG

BANGKOK SITC ZHEJIANG V.1807N 24/04/2018 26/04/2018 01/05/2018 SITC T2 : 0252
Japan
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

TOKYO 1

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18004N

20/04/2018 22/04/2018 05/05/2018

TS LINE

T2 : 0252

YOKOHAMA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18004N

20/04/2018

22/04/2018

05/05/2018

TS LINE

T2 : 0252

KOBE

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18004N

20/04/2018

22/04/2018

03/05/2018

TS LINE

T2 : 0252

OSAKA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18004N

20/04/2018

22/04/2018

02/05/2018

TS LINE

T2 : 0252

NAGOYA

BANGKOK

TS KAOHSIUNG V.18004N

20/04/2018

22/04/2018

04/05/2018

TS LINE

T2 : 0252

Mediterranean Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GENOA

CHANA BHUM V.676S

COSCO HARMONY V.040W

21/04/2018

22/04/2018

20/05/2018

OOCL

T1 : 0251

PIREAUS

CHANA BHUM V.676S

COSCO HARMONY V.040W

21/04/2018

22/04/2018

11/06/2018

OOCL

T1 : 0251

BARCELONA

CHANA BHUM V.676S

COSCO HARMONY V.040W

21/04/2018

22/04/2018

22/05/2018

OOCL

T1 : 0251

FOS/MARSEILLE

CHANA BHUM V.676S

COSCO HARMONY V.040W

21/04/2018

22/04/2018

02/06/2018

OOCL

T1 : 0251

SCANDINAVIA Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

GOTHENBURG

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 28/05/2018

K LINE

T1 : 0251

AARHUS

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 28/05/2018

K LINE

T1 : 0251

COPENHAGEN

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 28/05/2018

K LINE

T1 : 0251

OSLO

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 28/05/2018

K LINE

T1 : 0251

STOCKHOLM

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 28/05/2018

K LINE

T1 : 0251

SWITZERLAND Port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

BASEL

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 29/05/2018

K LINE

T1 : 0251

GENEVA

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 01/06/2018

K LINE

T1 : 0251

ZURICH

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 01/06/2018

K LINE

T1 : 0251

BERNE

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 01/06/2018

K LINE

T1 : 0251

LAUSANNE

SINAR BANDUNG V.561S ATHOS V.003W 21/04/2018 24/04/2018 01/06/2018

K LINE

T1 : 0251

AMERICA port
PORT
FEEDER
VESSEL
CLOSING
ETD BKK
ETA DEST
CARRIER
CODE

LOS ANGELES

FOB LAEM CHABANG

HYUNDAI HONGKONG V.108E

27/04/2018

30/04/2018

21/05/2018

HMM

B5 : 2815

NEW YORK

SINAR SANGIR V.391S

MAERSK SHENZHEN V.817W

26/04/2018 28/04/2018 29/05/2018

HMM

B5 : 2815

 

CALL US FOR GET SPECIAL RATE

LIGHTHOUSE LOGISTICS SOULTIONS CO.,LTD.

TEL : 02-439-6808 (Auto 10 lines)   FAX : 02-439-6807

Print Schedule

Request a Quote

You can request a quote to Lighthouse Logistics Solution Co.,ltd.We'll contact back to you as soon as posible.


 1. First Name(*)
  Invalid Input
 2. Last Name(*)
  Invalid Input
 3. Business Organization
  Invalid Input
 4. Email(*)
  Invalid Input
 5. Phone
  Invalid Input
 6. Subject
  Invalid Input
 7. Message
  Invalid Input